Menu

Alem Cinema

Connect with us

alemcinema.com

ሚስት ጨርሰናል 2

ዛሬ ሓሙስ: በ7፡00  በ9፡00  በ11፡10 እና  ምሽት በ2፡20 
ቆይታ:
   1:30
ዘውግ፡
   በድርጊት የተሞላ
ፃሃፊ:
   አቤል አባይነህ
አዘጋጅ:
   አቤል አባይነህ
ፕሮዲውሰር:
  አቤል አባይነህ   
ተዋንያን:
  ማስታዋል ወንደሰን   እዮብ ዳዊት   ስንታየው ክፍሌ   ብርሃኔ ገብሩ  
alemcinema.com

ልያት

ቆይታ:
   1:30
ዘውግ፡
   ድራማ
ፃሃፊ:
   ሸዊ የወሰን ልጅ
አዘጋጅ:
   ሸዊ የወሰን ልጅ
ፕሮዲውሰር:
  ጌትነት ደጀኔ   
ተዋንያን:
  ሃና መርሐፅድቅ   ሃና ተረፈ   ይመር አባተ   ዮሴፍ ፈቀደ   ሳምሶን ግርማ  
alemcinema.com

የጨዋ ልጅ

ዛሬ ሓሙስ: በ8:00 
ቆይታ:
   1፡30
ዘውግ፡
   የቤተሰብ ፊልም
ፃሃፊ:
   ቢኒያም ብርህኑ
አዘጋጅ:
   አዲሱ ግርማ
ፕሮዲውሰር:
  ቢኒያም ብርህኑ   
ተዋንያን:
  ማርታ ጎይቶም   ቢንያም ብርህኑ   ዮናስ ሰለሞን  
alemcinema.com

የኛ ሰፈር (ቴአትር)

ቆይታ:
   1፡45
ዘውግ፡
   ቴአትር    አስቂኝ    ድራማ
ፃሃፊ:
   ጥላሁን ዘውገ
አዘጋጅ:
   ጥላሁን ዘውገ
ፕሮዲውሰር:
  ዘውገ አርት ፕሮሞሽን   
ተዋንያን:
  ገቢያነሽ ኃ/ማርያም (ገቢቲ)   እሱባለዉ አዱኛ (ማሙሽ)   ጥላሁን ዘውገ   ናርዶስ አዳነ   ንፁህ ኃይሌ   ኢዮብ ማኑኤል   ዝናሽ ጌትነት  

እንደዚህ እንደዛ

በቅርብ ቀን በዓለም ሲኒማ

ዘውግ፡    ድራማ

ሳምንታዊ ፕሮግራሞች

በዓለም ሲኒማ በሚታዩ ሃገርኛ ፊልሞች ዓእምሮዎን ያድሱ። ፕሮግራሞቹን ለመመልከት የመረጡትን ቀን ይጫኑ።

  በ1:10  

  ሲመት(ይመጣል ቴዎድሮሰ)

  በ1:10  

  ሚስት ጨርሰናል 2

  በ10፡10 እና   በ1፡10  

  ልያት

  በ7፡00   በ12፡20 እና   ምሽት በ2፡20  

  የጨዋ ልጅ

  በ9፡00 እና   በ11፡10  

  ገናዡ

  በ8፡00  

  ቁራኛዬ

  በ1፡10  

  ሚስት ጨርሰናል 2

  በ7፡00   በ9፡00   በ11፡10 እና   ምሽት በ2፡20  

  የጨዋ ልጅ

  በ8:00