Monday

  Yedagne Yaye 02:00 PM  

  Atse Mandela 04:10 PM  

  Yanechiwe leba 6:30 PM  

  Yabedach Yarada lij no 3 09:00  

  FBI 3 11:00  

  Kokebahene 1:00  

Tuesday

  Atse Mandela 02:05 PM  

  Yabedach Yarada lij no 3 04:10 PM  

  FBI 3 06:30 PM  

  Yanechiwe leba 09:00  

  Yedagne Yaye 11:00  

  Yabedach Yarada lij no 3 1:00  

Wednesday

  Yanechiwe leba 02:05 PM  

  Yedagne Yaye 04:10 PM  

  Ktedare Belaye Tiyater 06:30 PM  

  FBI 3 09:00  

  Atse Mandela 11:00  

  Yabedach Yarada lij no 3 1:00  

Thursday

  Kokebahene 02:05 PM  

  FBI 3 04:10 PM  

  ENGIDA THEIYTER 06:30 PM  

  Atse Mandela 09:00  

  Yabedach Yarada lij no 3 11:00  

  Yedagne Yaye 1:00  

Friday

  Yabedach Yarada lij no 3 02:05 PM  

  Kokebahene 04:10 PM  

  Feker Yeterba 06:30 PM  

  FBI 3 09:00  

  Yanechiwe leba 11:00  

  Atse Mandela 1:00  

Saturday

  Fermata 02:05 PM  

  Fermata 04:10 PM  

  Fermata 06:30 PM  

  Atse Mandela 09:00  

  Kokebahene 11:00  

  FBI 3 1:00  

Sunday

  Fermata 02:05PM  

  Fermata 04:10 PM  

  Fermata 06:30 PM  

  Yedagne Yaye 09:00  

  Yabedach Yarada lij no 3 11:00  

  FBI 3 1:00  

© Haile Alem International.